Là loại Screw được ASIA BOLT cải tiến thành công nhất vừa mang lại hiệu quả giảm giá thành

sản phẩm mà vẫn đảm bảo tính bền vững(chống bung ren) khi kết nối

 

Đặc điểm của Clamfix Screw

Là loại SP ưu tú có thể tăng tối đa mặt tiếp xúc của ren trong và ren ngoài, O24 và có hiệu quả tuyệt vời chống bung ren do rung động kể cả

khi không xử lý công đoạn chống bung ren 

Ưu điểm (Benefits)

- Nhờ gia công thêm một phần nhỏ ở khoảng giữa ren đinh nên khi kết nối sẽ làm tăng bề mặt tiếp xúc và lực kết nối

- Có tính năng tuyệt với nhờ chống được bung ren do rung nhờ vào việc tăng độ khớp giữa ren trong và ren ngoài với nhau

- Là loại Sphẩm ưu tú có hiệu quả trong giảm giá sản phẩm do không cần xử lý công đoạn chống bung ren

- Là loại Sphẩm có thể sử dụng ngay mà không cần phải thay đổi kết cấu ren trong của vật đối ứng

                           

Trung bình Clamfix Screw tăng tới 12.6% bề mặt kết nối so với Machine Screw. Hiệu quả giảm chi phí Tiết kiệm tới 30% đơn giá

nhờ bỏ bước gia công NYLOK