Là sản phẩm vít được sử dụng rộng rãi trong các loại

NOTEBOOK, máy tính nhờ tính năng mỏng của mũ

Công ty TNHH Asia Bolt đang cung cấp vít mũ mỏng cho

Samsung và LG do có BÍ QUYẾT về thiết kế đặc biệt nên

được các hang danh  tiếng  như Samsung và LG

ưa chuộng sử dụng