​​ 

Địa chỉ

 NO. 18, Hen-Tong Avenue, Development District, Nanjing, Jiangsu, CHINA     

Diện tích

 240㎡

Nhân viên

 3 người