Là loại Screw kết hợp với các loại long đen nhằm tạo nên khả năng đàn hồi, tăng lực kết nối đặc biệt

cũng như chống bung cho đinh vít

Tùy từng tính năng cần có của đinh vít mà gia công

thêm long đen lò xo, long đen bằng, long đen kênh