DELTA  PT® là loại ren chuyên dùng cho nhựa có đặc tính thay đổi được phát triển bởi  EJOT Đức.

 

  
Đặc điểm:

1. Cải tiến của các góc ren: 30º → 20º → 140º → 180º

(Phương thẳng đứng), 4 góc ẩn 1 góc

2.Pitch được phù hợp hóa / góc lead của ren

3.So với PT®  THREAD thì trục thân bền vững hơn.

4.Sử dụng quy cách hình thành mũ của EJOT