NUT

Tài liệu quy cách

Xin các bạn hãy click vào hình ảnh để xem

 

 

HEXAGON NUTS

PANNEL NUTS

HEXAGON NUTS 
WITH FLANGE

SQUARE NUTS

WING NUTS

CAP NUTS

 

WASHER/RING

Tài liệu quy cách

Xin các bạn hãy click vào hình ảnh để xem

 

 

PLAIN WASHERS

RETAINING RINGS
(E-TYPE)

TEETH WASHERS

SPRINGLOCK
WASHERS

SQUARE WASHERS

RETAINING RINGS
(C-TYPE)