Địa chỉ

  NO. 666 Keji Road, Huan Cui District, Weihai, Shan Dong, China   

TEL

  +86-186-6313-6585

Diện tích

  120㎡

Nhân viên

  1 người