EQUIPMENTSPECQ'TY
XRF 1
Máy chiếu (Projector)0.001 mm1
Máy đo độ cứng (Vickers Hardness Testing Machine)HV100 ~ 8001
Máy phun muối (Salt spray)  2
Máy đo độ dày mạ (Plating Thickness Inspector) X-ray type 0.1µm1