Công Ty

 ASIABOLT CO.,LTD

Địa chỉ

 25/35, Cheongneung-daero 389beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Republic of Korea

TEL

 032-818-0234

FAX 

 032-818-6355

Diện tích

 7,996 m2

Nhà xưởng

 10,606 m2

Nhân viên

 83 người