EQUIPMENTSPECQ'TYCAPA/MONTH
Máy phân loại visionM 1.0 ~ M 5.015200.000.000
TOTAL15200.000.000