Có thể giảm đáng kể hiện tượng lỗi kết nối SCREW khi lắp ráp

Tính năng vượt trội của TORX

Ví dụ như công ty bạn gặp phải vấn đề khi lắp ráp screw…

Khi bắt screw, nếu các bạn muốn giảm thiểu tối đa hiện tượng

xoáy tròn ren và muốn giảm thiểu tối đa tỷ lệ gãy

hỏng đầu BIT tô vít, giảm giá thành sản phẩm thì hãy sử dụng

sản phẩm TORX PLUS của chúng tôi

 

 

  

Đặc trưng của TORX PLUS