Là phương pháp cải tiến hiệu quả chống bung ren

 

Tính tái sử dụngTăng lực kết nối

 -Có khả năng lắp ráp,điều chỉnh

lại nhiều lần

 -Có khả năng tái sử dụng

khi bảo hành

- Duy trì lực kết nối 

- Đảm bảo an toàn trong

trường hợp rung, văng

 

Khả năng chống bung hiệu quả của NYLON PATCH

Tăng ma sát tiếp xúc bằng chất liệu NYLON PATCH

để làm tăng lực kết nối

Đây cũng là bí quyết chống bung ren của sản phẩm