Screw siêu nhỏ là loại sản phẩm đáp ứng yêu cầu không chỉ chính xác mà còn đủ cả lực
kết nối, chủ yếu sử dụng trong thiết bị MOBILE cầm tay, các thiết bị PDA
Đặc biệt gần đây các loại vít siêu nhỏ có xu hướng ngắn lại do bắt các thiết bị SLIM
 
Chiều dài ngắn lại đồng nghĩa với việc lực kết nối sẽ yếu đi và dễ bị bung nhưng là nhà SX
lâu năm trong lĩnh vực này ASIA BOLT chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này cho các bạn
 
Tài liệu Quy Cách
Xin các bạn hãy click và hình ảnh để xem
 
 

Vít có mũ nồi nhỏ 

PAN HEAD SCREW

Vít mũ đĩa nhỏ 

FLAT HEAD SCREW