Tiết kiệm chi phí SX bằng cách giảm tỷ lệ lỗi khi lắp ráp

Bối cảnh cải tiến :Khi gia công Taro phát hiện những phần rãnh ren không hoàn thiện (như trong ảnh) làm lỗi bắt vít trong quy trình, nên mục đích của item này là ngăn ngừa lỗi phát sinh đó